Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gulago partizanai / [sudarytojai] Paulius Saudargas, Goda Karazijaitė ; [įvadinių tekstų autoriai Paulius Saudargas, Goda Karazijaitė, Virginijus Savukynas]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Petro ofsetas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
242, [2] p. : iliustr., portr. ; 25 cm
Pastabos:
Turinyje aut.: Donatas Adamonis, Petras Aleksiūnas, Vytautas Balsys, Vasilis Bezpalko, Vytautas Bukauskas, Jonas Burokas, Juozas Butrimas, Kazys Dūda, Stepanas Goreckis, Elena Grybinaitė, Jurijus Griceliakas, Michailas Hoisakas, Povilas Jakučionis, Henrikas Jatautis, Rimvydas Kaukas, Vytautas Kaziulionis, Grigorijus Klimovičius, Povilas Kriščiūnas, Apolonija Liekytė-Navickienė, Mečislovas Petkevičius, Antanas Petrikonis, Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, Alfonsas Urbonas
Su aut. dedikacija ir auttografais (ESVB: 4-343.819.5/Gu-134//19/4305, 19/4306)
Bibliogr.: p. 237
Asmenvardžių r-klė: p. 238-241
Tiražas 4000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-420-613-9 (įr.)
UDK:
343.819.5(47+57)(091)
321.64(47+57)(=172)(091)
314.151.3-054.74(=172)(091)
323.26(47+57)
Tema:
ГУЛАГ
Воркутлаг (koncentracijos stovykla)
Горлаг (politinių kalinių stovykla)
Степлаг (politinių kalinių stovykla)
Griežtojo režimo kolonijos - Tarybų Sąjunga - Istorija
Priverstinis darbas - Tarybų Sąjunga - Istorija
Politiniai kaliniai - Tarybų Sąjunga - Istorija
Lietuviai tremtiniai - Tarybų Sąjunga - Istorija
Pasipriešinimas valdžiai - Tarybų Sąjunga - Istorija
Šifras:
Vievio m. fil. : 343.819.5(47+57)(091)/Gu-134
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai